Niet alles is maakbaar

Alternatieve bouwlocaties in het dorp zijn er genoeg

Grootschalige woningbouw hoort niet in een actief beekdal

Er zijn in het dorp tal van mogelijkheden voor inbreiding, transformatie en andere bouwlocaties

Zelfs nadat in het dorp sinds enkele jaren tal van mogelijkheden liggen voor een dorps(vernieuwende) transformatie- en inbreidingsaanpak voor de kern en het buitengebied met de koppelkansen en waardecreatie in de transitieopgaven, worden onze visie, zorgen en inhoudelijke argumenten tot nu toe niet op waarde (h)erkend.

Waardestelling

Wij vragen via deze website hulp van medestanders en deskundigen om de waardestelling met unieke kwaliteitskenmerken van de (plan)ruimte naast Landgoed Het Regelink (monetair) te kunnen duiden. Verder vragen wij  om samen op te trekken in het verweer tegen de locatiekeuze door het bestuur van de Gemeente Bronckhorst. 

Afwegingscriteria

We hebben de legitimiteit en doelmatigheid van de afwegingscriteria, die ervoor hebben gezorgd dat de planruimte van de Hiddinks Weide op haalbaarheid wordt onderzocht, op consistentie vergeleken met de andere vier potentiële (uitleg)locaties en geanalyseerd.

De andere (overwegend) binnenstedelijke (uitleg)locaties aan de randen van het dorp waren kennelijk niet interessant genoeg voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit gaf voor ons aanleiding tot het verweer waarmee wij nu al meer dan 2 jaar bezig zijn.

Op de argumenten  'interne afweging' en 'geen participatie'  die geen recht doen aan de burgers, hebben wij tot aan vandaag nog geen antwoord gekregen.

Wat typeert dit gebied juist ten aanzien van de andere locaties?

 • een oase van rust en ruimte
 • een historiserende omgeving
 • een beekdal
 • een Rijksmonument
 • een landgoederenzone met andere landgoederen
 • het nationale landschap de Graafschap

De gronden bevinden zich overigens in het buitengebied op maagdelijke kavels.

Het natuurlijk en cultureel (water) erfgoed aan de Noordzijde van Hengelo Gld is niet meer te herstellen bij grootschalige woningbouw. De ruimtelijke kwaliteit van de Regelinklaan met haar 'rustieke' leefomgeving op een historiserende plek met oude 'betekenis en karakteristiek', dat zich maatschappelijk honderden jaren heeft bewezen en goed is voor het welzijn van de bewoners van het dorp, zal verdwijnen als het bestuur haar plannen doorzet.

Een (structuur)visie en integrale aanpak voor Hengelo Gld. ontbreekt. Onderstaand geven we zelf een voorbeeld hoe we gezamenlijk het dorp aan kunnen pakken:

 1. Realisatie van een goed vestigingsklimaat en verdichten van het centrum door woningbouw met opgaande eco en/of collectieve wooneenheden met geïntegreerd groen en/of appartementen met groen. (eerste ring)
 2. Realiseren van kleinschalige (opgaande) woningbouw en (zorg)appartementen in het gehele dorp net buiten de ring van het centrum met eventueel groen. (tweede ring)
 3. Bouwen aan de randen van het dorp tot (circa) 25 woningen, verweven met het buitengebied. (derde ring)
 4. (Systeem)herstel en instandhouding van het cultuur- en landgoederenlandschap in groene zones (vensters) tegen de kom zonder woonwijken. Behoud van de lobbenstructuur en identiteit van het dorp. Herstel van het natuurlijk- en (water) erfgoed in het buitengebied aan de randen van het dorp in het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen van Hengelo. (vierde ring)
 5. Beperkt bouwen in het buitengebied (via erfdelen). Maximaal 7 tot 15 compacte (groene) woningen en/of  wooneenheden. (vijfde ring)
 6. Aanleg van nieuwe en moderne landgoederen (biobased) tot 50 (opgaande 3 of 4 laags) MAYA wooneenheden in het Berlewald langs oude beekdalen. (Midden Achterhoek en Bronckhorst)

Kleinschaligheid en succes door collectieve samenwerking

Alle bovenstaande ontwikkelingen zijn kleinschalig en haalbaar door een collectieve samenwerking. Lokale bouwondernemers en andere leveranciers uit de Gemeente Bronckhorst kunnen ook profiteren van deze samenwerking. Overal komen er plukjes woningen bij en dit zorgt voor de vernieuwende uitstraling van het dorp. Kleinschaligheid blijft in het bovenstaand proces het credo. Er is dan ook ruimte voor experimenteren met bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen. Subsidies zijn hiervoor opvraagbaar.

Het succes van een gezond vestigings- en woonklimaat zal een gevolg zijn van het enthousiasme van de bewoners voor het (nieuwe) dorp, maar ook door een (geven en nemen) dorps-vastgoedontwikkeling met meerdere bewoners. In deze samenwerking zijn we sterk verbonden, hebben we oog voor elkaar en is het draagvlak groot. In dit proces blijven we gemotiveerd voor kwalitatieve verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp. Zo biedt elke bewoner van Bronckhorst een (kleine) bijdrage aan het succes van zichzelf, de ruimte, het landschap en de natuur.

Uiteraard gunnen we de jongeren het (financiële) voordeel bij de koop van een 'starterswoning'. Alleen beseffen zij niet dat het ook op een andere manier mogelijk is om een woning te bouwen en dat het in kleine plukjes ook kan. Bij een grote gebiedsontwikkeling komen zij er in principe financieel bekaaid af.

Investering van de bewoners

Door de woningbouwopgave op een dorpse schaal met elkaar aan te pakken, gaan de investeringen van de kopers niet voor het grootste gedeelte naar de ontwikkelaars en de Gemeente, maar komen terug in de economie in Bronckhorst. Deze cohesie zorgt voor het aanwakkeren van de (brede) welvaart van burgers en ondernemers in Bronckhorst. De toekomst van Hengelo Gld maken we hiermee realistisch en futureproof. Zo biedt kleinschaligheid dus eigenlijk meer voordelen dan nadelen.

Weerbaarheid bewoners

Het bestuur van Bronkchorst zit niet te wachten op burgers die weerbaar zijn, alternatieve bouwlocaties voorstellen en op inhoud willen meedenken. Waarom een bepaalde gebiedsontwikkeling wel eens onjuist zou kunnen zijn, en dat het bestuur er wel eens naast zou kunnen zitten is Not Done. Zij bouwt liever 'snel' de dorpen vol in cultuurhistorische topgebieden op maagdelijke kavels in weilanden en beekdalen, in dit geval aan de 'Hiddinks Weide' en wenst geen tegenspraak.

Grondposities

Hoe ontwikkelaars aan gronden komen is kenmerkend voor de innige samenwerking met Gemeenten. De oudere bewoners van Hengelo Gld. hebben het nog op hun netvlies... De afspraken met stakeholders die over een langere periode zijn gemaakt zijn in sterke mate mede bepalend voor de lotsbestemming van de gronden aan de Noordzijde van Hengelo Gld. (gezien de langdurige onderlinge samenwerking met dezelfde ontwikkelaars, partijen en genootschappen, kun je gerust spreken over een gezamenlijk pact om tot een nieuwe bestemming te komen van een bijzonder waardevolle ruimte)

Legitimiteit, doelmatigheid en efficiëncy

Een planobjectivering voor de legitimiteit en doelmatigheid van een gebiedsontwikkeling is standaard. In de ambitie en maakbaarheidsgedachte van het bestuur van Bronckhorst verdwijnt al snel de ratio en de zorgplicht voor de integraliteit en sociale opbouw van Hengelo Gld.. Betrokkenheid, empathie en daadkracht van medewerkers en inleenkrachten uit diverse (grotere) steden bepalen in grote mate de opbouw in de ruimtelijke ordening van Hengelo Gld. Bij grote bouwplannen met impact voor het dorp dienen bewoners gewoon mee te kunnen beslissen. Maakt het bestuur dit niet mogelijk, dan spelen er logischerwijs zaken die niet door de beugel kunnen. Deze uitspraak is een behoorlijke aanname maar wel gestoeld op de ervaring die we tot nu toe hebben met de Gemeente.

Ruimtelijke ordening en context

In relatie tot de kern van het dorp werkt het bestuur aan een sectoriale gebiedsaanpak van de planruimte van de Hiddinks Weide. Tijdens het haalbaarheidsproces van de nieuwbouwwijk voor 180 woningen in het buitengebied, praten we als burger niet meer in context over de kern en een integraal proces, maar enkel over een specifiek gebied dat geen relatie lijkt te hebben met (andere bewoners van) het dorp. 

Het lijkt of we bij de Gemeente Utrecht aan tafel zitten met planologen en stedenbouwers die nieuwe randsteden zoals de Hiddinkdijk (later Hiddinks Weide) aan het ontwikkelen zijn. In de communicatie tussen bestuur en burgers over de locatiekeuze, economisering en vermarkting van de planruimte, refereert men wel aan het dorp en zoeken zij de context dus weer op. (het dorp als zogenaamd subject is dan eeneens weer aanwezig). 

Het is maar hoe je het bekijkt. Ergens komen de bewoners elkaar wel weer tegen. 

Activiteiten

Kijk in onderstaand overzicht voor meer informatie over onze activiteiten.

Datum
26-05-2024
Uitnodiging inloopmiddag op 26 mei 2024 bij Landgoed Het Regelink vanaf 13:00-16:30 (aanmelding via de website)
14-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 14 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.
15-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 15 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.

Steun ons

Landgoed Het Regelink en haar directe omgeving heeft het verdiend erkend te worden als een betekenisvolle vaste (monetaire) waarde met gronden rondom het Rijksmonument die nog steeds deel uitmaken van het landgoed in haar omgeving met historische boerderijen en zichtlijnen. Loopt u in het voorjaar, de zomer, herfst of winter eens door de Regelinklaan.

Meld u aan door het formulier in te vullen en blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Klik hier voor meer informatie.


Voorwaarden

Vul uw gegevens in

Vul alle velden in om uzelf in te schrijven. Daarna ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen.