Betekenis van deze plek raken we kwijt

Er is de laatste jaren weinig gedaan aan zorgplicht

Gelegenheidsplanologie in de historiserende omgeving van Landgoed Het Regelink

Geachte bezoeker,

Waar bevindt zich het landgoed?

  1. In de gemeente Bronkhorst
  2. In een cultuurhistorisch landschap met Rijksmonument en monumentale boerderijen aan de Noordzijde van (het dorp) Hengelo Gld.
  3. In de Landgoederenzone de Baakse Beek samen met andere landgoederen
  4. In een actief beekdal in het Nationale landschap de Graafschap (het Berlewald)

Economisering of onschatbare waarde van ruimte, natuur en landschap

De gronden tussen Landgoed Het Regelink en de Regelinklaan, het Vordens Voetpad en de Hiddinkdijk hebben sinds 2003 een bijzondere industriële waarde gekregen (economisering) door de aanleg van een Zonneveld. Mochten de bouwplannen verder tot realisatie worden gebracht, bestaat er zelfs een mogelijkheid voor een bestemming van een grote woonwijk.

Ten aanzien van zorgplicht is de laatste jaren in het gebied aan de noordzijde van Hengelo Gld. helaas weinig opgepakt dat recht doet aan landschapsontwikkeling van de gronden. Een systeemherstel van het natuurlijk en cultureel (water) erfgoed in de 'harmoniserende' omgeving van het Rijksmonument in de landgoederenzone zou de historische omgeving versterken. Voor de volgende generaties zou een (her)inrichting van onschatbare waarde zijn. De werkwijze en veranderlogica van de Gemeente leidt naar een verdere aantasting van het unieke cultuurlandschap met landgoed en Rijksmonument, dat zich bevindt naast de andere landgoederen aan de rand van het dorp Hengelo Gld. 

Welke vragen roept het bovenstaande op?

  • Waarom wordt er naar deze plek 'toe geredeneerd' om woningen te kunnen bouwen.
  • Is er (nog) een financieel belang in het spel en wat bepaalt uiteindelijk de doorslag om op deze plek te willen bouwen?

De verbinding tussen de private en publieke sector

De Gemeente Bronckhorst werkt al decennia met ontwikkelaars en andere stakeholders aan een gezamenlijke 'lotsbestemming' voor (duurzame) bouwplannen op deze (warme) 2 agrarische percelen van totaal 9 hectare in het buitengebied. Met deze bundeling van krachten, gaan zij uiteindelijk zorgen voor de realisatie van een woonwijk met 180 woningen. Dat een kleinschalig dorp zoals Hengelo Gld. deze mogelijkheden biedt, is bijzonder ten aanzien van de andere dorpen in andere Gemeenten en de grotere steden uit het westen. Temeer het centrum in het dorp toe is aan een grote renovatieklus en volgens ons genoeg ruimte heeft voor circa 300 woningen.

De vraag is of de Gemeente er goed aan doet een quantitatieve keuze te maken voor deze zeer waardevolle plek in het dorp. Zou het niet beter zijn een dergelijke locatie weer terug te brengen in de sfeer van weleer, juist om de fundamenten en kwaliteitskenmerken voor het dorp weer te laten spreken.

Situering van het landgoed

Aan de westzijde is sinds 2016 tegen het Vordens Voetpad is het Zonneveld (De Kwekerij) gesitueerd, dat afgesloten is door een meidoornhaag en een hekwerk. Aan de oostzijde bevindt zich sinds 1650 Landgoed Het Regelink en in 1832 is het Rijksmonument gebouwd. De ruimtelijke kwaliteit van het cultuurlandschap in de leefomgeving met nog enkele bestaande (monumentale) boerderijen, die door hun gezamenlijke context waardevolle betekenis en identiteit bieden aan de ruimte, zorgen voor de inpassing van deze (onnatuurlijke) fragmentaties en barriëres in het coulissenlandschap en tasten hiermee het landschap aan.

De monetaire bouwwaarde (en de financiële belangen) van de warme gronden worden (mede) gedragen door de cultuurhistorische en fragiele kwaliteit van de Regelinklaan (dat wordt gebruikt voor een volledige verstedelijking met bouwwerken, of in nettere bewoording: "benut...")

De basisstructuur van het landgoed met bos en Regelinklaan van 6 hectare probeert het buitengebied op een waardige wijze te introduceren vanuit de kern. De Hiddinkdijk die in het westen aansluit op het uiteinde van de Regelinklaan, is het hogere deel van het beekdal. Mochten de plannen doorgaan, dan zal het landgoed als een waardige  en betekenisvolle factor zich moeten aanpassen en opgeslokt worden in de nieuwe structuur van de woonwijk van 9 hectare.

Handelingsperspectief

Voortdurend wordt, door de tijd heen, bij (op)volgende woonopgaven een focus gelegd op de 'lotsbestemming' van de gronden en gehamerd op woningbouw aan de noordzijde van Hengelo Gld. De Gemeente Bronckhorst handelt al geruime tijd vanuit een meerjarige en gebiedsgerichte aanpak (overigens zonder een oor te hebben voor serieuze partijen die vinden dat op deze plek niet gebouwd moet worden en dat omwille van tal van concrete en feitelijke argumenten). Het landgoed met de Regelinklaan zal ten onder gaan bij realisatie van een woonwijk en haar relatie met  de omgeving gaat zij uiteindelijk verliezen.

Met welke sturingsprincipes kan het bestuur aan de slag om deze gelegenheidsplanologie te voorkomen:

  • De juiste ambitie(s) nastreven
  • Het bepalen van de impact voor de langere termijn
  • Legitiem, efficiënt en doelmatig werken voor het behalen van het beste resultaat

Door een integrale benadering samen met bewoners, kunnen de verschillende opgaven in Hengelo Gld aan elkaar worden gekoppeld voor een degelijke structuurvisie. De bovenstaande (eenvoudige) doelen zijn een normale zaak voor ieder weldenkend en rationeel mens Door de (Feodale) cultuur, het bijzondere handelingsperspectief en de veranderlogica van de Gemeente Bronckhorst, vallen deze sturingsprincipes van de Provincie Gelderland waarschijnlijk buiten de scope van het huidige bestuur en daardoor ook buiten het werkveld van de uitvoerende ambtenaren.

Activiteiten

Kijk in onderstaand overzicht voor meer informatie over onze activiteiten.

Datum
26-05-2024
Uitnodiging inloopmiddag op 26 mei 2024 bij Landgoed Het Regelink vanaf 13:00-16:30 (aanmelding via de website)
14-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 14 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.
15-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 15 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.

Steun ons

Landgoed Het Regelink en haar directe omgeving heeft het verdiend erkend te worden als een betekenisvolle vaste (monetaire) waarde met gronden rondom het Rijksmonument die nog steeds deel uitmaken van het landgoed in haar omgeving met historische boerderijen en zichtlijnen. Loopt u in het voorjaar, de zomer, herfst of winter eens door de Regelinklaan.

Meld u aan door het formulier in te vullen en blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Klik hier voor meer informatie.


Voorwaarden

Vul uw gegevens in

Vul alle velden in om uzelf in te schrijven. Daarna ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen.