(water)erfgoed of woningbouw

Verdrogingsbestrijding, waterberging en drinkwater zijn onderbelicht

Toekomstbeeld van het beekdal aan de noordzijde van Hengelo Gld.

Water erfgoed

De Mokkink Eng met uitloop naar het beekdal, waarbij Landgoed Het Regelink is gesitueerd aan de noordzijde van Hengelo Gld. is een dominant grondwaterstromingsgebied. Het heeft een specifieke functie en werking als inzijggebeid en wijkt af ten aanzien van andere binnenstedelijke gebieden. Het zoveel mogelijk water afvoeren in een korte tijd is voor dit gebied dus niet de bedoeling. Bij woningbouw zijn kunstingrepen zoals Wadi's in deze zeer waardevolle gebieden die in de toekomst een belangrijke functie hebben Not Done. In het kader van Samen voor een sterke natuur en natuurherstel (bron: WWF), willen wij graag een systeemherstel van het beekdal met steun van het Waterschap en de Gemeente. Het beekdal ligt in het Nationaal Landschap de Graafschap (Berlewald). Het is al 15 jaar onze wens om het landgoed de grandeur weer terug te geven.

Het gebied kan door de specifieke geo- en morforlogische structuren en ligging getypeert worden als water erfgoed. Door de samenkomst van schillende waterstromen vanuit 4 richtingen is het gebied zeer waardevol als inzijggebied.

De bijzondere samenstelling van de grond valt samen met de functie van het beekdal en is van belang voor inudatie en intrekking van water voor o.a. ons drinkwater en vernatting. Het gebied valt derhalve binnen de invloedssfeer van het waterwinningsgebied Het Klooster in Hengelo Gld. en reikt tot het Vordens Voetpad.

Beekherstelprojecten

Waterschappen werken al geruime tijd aan beekherstelprojecten, waarbij ruimtelijke opgaven zoals verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel een rol spelen. Het uitvoeren van hydrologische en ecologische systeemanalyses is hierbij een belangrijke stap.

Een historische analyse kan helpen bij het begrip van het watersysteem. Sporen van de eeuwenlange wisselwerking tussen natuurlijke processen en menselijk gebruik zijn nog overal zichtbaar. Deze worden gebruikt als inspiratiebron voor creatieve oplossingen in beekherstelprojecten. Door erfgoed mee te nemen in het proces kan men bovendien het draagvlak versterken en de landschappelijke en recreatieve aantrekkelijkheid van een gebied vergroten.

Geschiedenis van het landschap leidt tot creatieve oplossingen bij beekherstel. Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel zijn ruimtelijke opgaven waar de waterschappen al geruime tijd aan werken.

Watersysteemanalyse

Het is hierbij gebruikelijk een watersysteemanalyse (ook ten aanzien van de maatlat voordat er een locatieskeuze wordt gemaakt, water en bodem zijn leidend) uit te voeren. In deze analyse wordt onder andere gekeken naar het hydrologisch en ecologisch functioneren van het systeem. 

Door de landschapsgeschiedenis mee te nemen in de analyse, groeit het begrip van het systeem en kunnen creatieve oplossingen ontstaan.

(Bron: Stowa/Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer/Rijksdienst voor het cultureel erfgoed), Amerfoort september 2018. Titel: Handboek beken en erfgoed. Beeklandschappen met karakter.

Stof tot nadenken:

Activiteiten

Kijk in onderstaand overzicht voor meer informatie over onze activiteiten.

Datum
26-05-2024
Uitnodiging inloopmiddag op 26 mei 2024 bij Landgoed Het Regelink vanaf 13:00-16:30 (aanmelding via de website)
14-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 14 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.
15-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 15 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.

Steun ons

Landgoed Het Regelink en haar directe omgeving heeft het verdiend erkend te worden als een betekenisvolle vaste (monetaire) waarde met gronden rondom het Rijksmonument die nog steeds deel uitmaken van het landgoed in haar omgeving met historische boerderijen en zichtlijnen. Loopt u in het voorjaar, de zomer, herfst of winter eens door de Regelinklaan.

Meld u aan door het formulier in te vullen en blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Klik hier voor meer informatie.


Voorwaarden

Vul uw gegevens in

Vul alle velden in om uzelf in te schrijven. Daarna ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen.