Voorkom hittestress en koel het dorp

De locatie van 9 hectare ligt in een beekdal in een waardevol landschap

Woonwijk of groene wig

Een grootschalige woonwijk voor Hengelo Gld. in 2004, kon zich enkel uitbreiden aan de rand van de kern aan de noordzijde in het plan "De Kwekerij". Met dit plan wilde de Gemeente circa 200 woningen realiseren. De huidige (uitleg)locatie (foto), was destijds geen optie om te bouwen gezien het waardevolle landschap.

De groene wig drong vanaf de noordzijde van "De kwekerij" door tot aan de bestaande woningbouw. Hierdoor kreeg het dorp voldoende lucht en koeling en kon de 'lobbenstructuur' en kleinschaligheid intact blijven.

Bovendien werd de bestaande kern niet afgesloten van het buitengebied.
Tijdens de realisatie van het Zonneveld in de periode 2012-2017, zijn er bindende afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Hiermee is de potentiële woningbouw op de “Kwekerij” voor langere tijd ‘op slot’ gezet.

Met een voorbereiding van drie jaar sinds medio 2019, zijn vanaf 2022 de gronden die naast Landgoed Het Regelink potentieel geschikt waren voor natuurherstel, zonder samenwerking met de bewoners in het planproces aangewezen als uitleglocatie voor 180 woningen.

Deze gronden zijn in handen van ontwikkelaars.

De Gemeente gaat hiermee voorbij aan hun visie en aan de bewoners.

Activiteiten

Kijk in onderstaand overzicht voor meer informatie over onze activiteiten.

Datum
26-05-2024
Uitnodiging inloopmiddag op 26 mei 2024 bij Landgoed Het Regelink vanaf 13:00-16:30 (aanmelding via de website)
14-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 14 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.
15-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 15 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.

Steun ons

Landgoed Het Regelink en haar directe omgeving heeft het verdiend erkend te worden als een betekenisvolle vaste (monetaire) waarde met gronden rondom het Rijksmonument die nog steeds deel uitmaken van het landgoed in haar omgeving met historische boerderijen en zichtlijnen. Loopt u in het voorjaar, de zomer, herfst of winter eens door de Regelinklaan.

Meld u aan door het formulier in te vullen en blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Klik hier voor meer informatie.


Voorwaarden

Vul uw gegevens in

Vul alle velden in om uzelf in te schrijven. Daarna ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen.