Gemeenten zijn verplicht om aantasting te voorkomen

Het Europees landschapsverdrag van Florence helpt ons om landschappen te bewaken

Buitenplaatslandschappen in Gelderland

" Kom a.s. zondag 26 mei 2024 van 13:00-16:30 naar de inloopmiddag op Landgoed Het Regelink en maak kans op dit leerzame boek. De eerste 50 aanmeldingen op de website voor een bezoek ontvangen het boek gratis."

Buitenplaatslandschappen vormen regio's met hoge cultuurhistorische, landschappelijke, ecologisch en toeristische waarden. Zij worden vaak ervaren als tijdloze oorden van ontspanning en goede smaak. Achter de schoonheid schuilen echter de moeizame pogingen van eigenaren om deze landsschappen in stand te houden.

Klimaatverandering en verstedelijking hebben een aanzienlijk effect op het beheer en de bescherming van deze erfgoedlandschappen.

De provincie Gelderland heeft de meeste onder de Erfgoedwet beschermde buitenplaatsen, die geconcentreerd in buitenplaatslandschappen voorkomen. Deze buitenplaatslandschappen zijn voor Gelderland van buitengewoon belang. Op regionale schaal geldt dit ook voor Hengelo Gld dat in de Gemeente Bronckhorst ligt in het Nationale Landschap de Graafschap. Het dorp ligt in de waardevolle landgoederenzone De Baakse Beek.

Naast het Europees landschapsverdrag van Florence (2000), waarin we met elkaar hebben besloten hoe we met ons landschap omgaan, vertelt het verdrag van Granada ons hoe wij met de ruimte omgaan in de omgeving van een monument of Rijksmonument.

Het boek biedt een landschapsgebaseerde regionale benadering voor het begrijpen, plannen en ontwerpen van erfgoedlandschappen. Het werkt een benadering uit van behoud door planning die ruimtelijke ontwikkeling met historische landschapsstructuren als basis neemt en ruimtelijk ontwerp als middel inzet voor samenwerking, participatie en uitwerking van ruimtelijke strategieën.  

Resilient Estate Landscapes Gelderland is het resultaat van een samenwerkingsproject van TU Delft Landschapsarchitectuur, Provincie Gelderland en erfgoedorganisatie Gelders Genootschap in het kader van het programma Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed (KaDEr) en het EU-Interreg project Innocastle. Het boek biedt een krachtige routekaart voor de bescherming en ontwikkeling van toekomstbestendige landgoedlandschappen door een praktijkgerichte aanpak en de implementatie ervan in beleid, planning en ontwerp te presenteren.

Bron: (Gelders Genootschap, Resilient Estate Landscapes Gelderland)

 

 

Activiteiten

Kijk in onderstaand overzicht voor meer informatie over onze activiteiten.

Datum
26-05-2024
Uitnodiging inloopmiddag op 26 mei 2024 bij Landgoed Het Regelink vanaf 13:00-16:30 (aanmelding via de website)
14-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 14 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.
15-09-2024
Uitnodiging open monumentendag 15 september 2024, 10-17 uur bij Landgoed Het Regelink.

Steun ons

Landgoed Het Regelink en haar directe omgeving heeft het verdiend erkend te worden als een betekenisvolle vaste (monetaire) waarde met gronden rondom het Rijksmonument die nog steeds deel uitmaken van het landgoed in haar omgeving met historische boerderijen en zichtlijnen. Loopt u in het voorjaar, de zomer, herfst of winter eens door de Regelinklaan.

Meld u aan door het formulier in te vullen en blijf op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Hoe werkt het?

Klik hier voor meer informatie.


Voorwaarden

Vul uw gegevens in

Vul alle velden in om uzelf in te schrijven. Daarna ontvangt u van ons een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen.